Go to Top

Kdaj izdaja računa ni potrebna?

Vse osebe, ki opravljajo dejavnost, morajo za opravljeno dobavo blaga ali storitev zagotoviti izdajo računa. Kdaj pa izdaja računa ni potrebna?

Izdaja računa ni potrebna za dobave, za katere je po zakonodaji o DDV določena izjema od obveznosti izdajanja računov.

Podjetniki morate voditi evidenco računov oziroma enostavno knjigovodstvo. Tega se lahko hitro naučite na naši delavnici Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo in nato svoje knjigovodstvo vodite kar sami. Če kljub temu knjigovodstvo raje zaupate računovodskemu servisu, pa vam bo udeležba na delavnici pomagal bolje razumeti vaše poslovanje in delo vašega računovodje.

Ob ustanovitvi podjetja morate znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Kdaj izdaja računa ni potrebna?

izdaja računaNa Finančni upravi RS (FURS) pojasnjujejo, da izdaja računa ni potrebna za prodajo:

 • vozovnic, kart, žetonov v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice);
 • znamk, kolkov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu;
 • blaga iz avtomatov;
 • periodičnega tiska (posameznih izvodov časopisa, revij itd.);
 • vplačila za udeležbo v igrah na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo (npr. srečke);
 • kartic s kodo za polnjenje predplačniških sistemov mobilnih operaterjev iz bankomatov, GSM-omrežja in interneta;
 • lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov in storitev (npr. mleko, med, hlodovina, drva, sadje, žito,…), ki jih davčni zavezanec, kmečko gospodinjstvo, ki ni identificirano za namene DDV, pridela in prodaja v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, katerih dohodki so obdavčeni pavšalno na podlagi katastrskega dohodka ali pavšalne ocene dohodka na panj, končnemu potrošniku (npr. neposredna prodaja na domu, prodaja od vrat do vrat, neposredna prodaja na premičnih stojnicah, na tržnicah);
 • žetonov iz menjalnih avtomatov (žeton, ki je kupljen iz menjalnega avtomata, se vstavi v avtomat, preko katerega se opravi storitev);
 • in promet storitev na teletočkah.

Kako dolgo hraniti izdane račune?

Veste, kako dolgo mora podjetje hraniti izdane račune? Račune, ki se nanašajo na dobave blaga ali storitev na ozemlju Slovenije, ter račune, ki jih prejme davčni zavezanec s sedežem na ozemlju Slovenije, mora podjetnik hraniti 10 let po poteku leta, na katero se računi nanašajo. Hramba računov pa mora trajati 20 let v primeru, če se nanašajo na nepremičnine.  Vse ostale informacije o pravilnem izdajanju računov dobite na seminarju Abeceda poslovanja.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Računa ni treba izdati tudi za dobave blaga in storitev osebam, ki niso davčni zavezanci (fizičnim osebam – končnim potrošnikom, ki ne opravljajo dejavnosti), če vrednost obdavčljivih (obdavčenih in oproščenih) dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla znesek 5.000 eurov, pod pogojem, da tako dobavo opravijo nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 ali drugi davčni zavezanci
(osebe, ki niso osebe javnega prava, na primer društva), ob pogoju, da kumulativno izpolnjujejo točno določene pogoje (2.3 Izjeme od obveznosti izdajanja računov).
Računa ni treba izdati tudi v primeru preseganja praga 5.000 evrov obdavčljivih dobav in sicer za dobave blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, pod pogojem, da tako dobavo opravijo osebe:

 • katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. ali 13. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 (bolnišnice, socialno varstveni zavodi, vključno z domovi za starejše, vrtci, šole, nepridobitne organizacije iz točke a), nepridobitne organizacije v zvezi s storitvami, povezanimi s športom in kulturne organizacije v zvezi s kulturnimi storitvami),
 • ki izpolnjujejo pogoje iz 43. člena ZDDV-1 (te osebe morajo za oprostitev plačila DDV davčnemu organu predhodno predložiti priglasitev po 43. členu ZDDV-1),
 • ki dogodek organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist in
 • ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja