Go to Top

Zaposlitev delavca prinaša nove obveznosti

Zaposlitev delavca na vašem s.p. je tema, ki zanima vsakega samostojnega podjetnika, ko se mu poveča obseg dela.

Odločitev, kdaj je zaposlitev delavca na vašem s.p. smiselna, je odvisna od vas. Dobro razmislite, ali ste že na točki, ko je obseg dela za vas kot nosilca dejavnosti postal prevelik. Seveda tudi dobro preračunajte, ali boste z novim sodelavcem svojemu podjetju zagotovili dovolj priliva, da mu boste lahko izplačali plačo. Pokriti boste morali tudi vse ostale stroške, povezane z novim delovnim mestom. Za izračun stroška, ki ga boste kot delodajalec imeli s plačo, uporabite naš spletni kalkulator.

Informativni izračun plače

Zaposlitev delavca – kako poteka?

Zaposlitev delavcaKo izberete novega sodelavca, morate z njim podpisati pogodbo o zaposlitvi. Da bo pogodba o zaposlitvi pravno formalno uredila medsebojne pravice delavca in delodajalca tako, da ne bo prihajalo do dvomov, različnih interpretacij in sporov, vam priporočamo svetovanje naših pravnikov, ki imajo bogate izkušnje na področju delovnega prava.

Postali ste delodajalec – čestitamo! Izkušeni svetovalci podjetja Data vas bodo seznanili z obveznostmi delodajalcev od A do Ž.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Obveznosti delodajalca do zaposlenega

Delodajalec je dolžan delavca prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti. To lahko uredite na VEM točki Data. Pozor: prijaviti ga morate z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najpozneje pred začetkom opravljanja dela. Prinesite podpisano pogodbo o zaposlitvi in na Dati vam izpolnimo prijavo v zavarovanje (M1 obrazec). V nekaj dneh boste z Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) po pošti na naslov podjetja dobili Potrdilo o prijavi v zavarovanje delavca. Kopijo potrdila morate izročiti delavcu, en izvod svojemu računovodji, original pa hranite v kadrovski mapi delavca. Če oseba z dejavnostjo zaposluje delavce, mora vložiti prijavo v zavarovanje

Pred nastopom dela morate delavca poslati na usposabljanje iz varstva pri delu. Usposabljanje delavcev iz varstva pri delu mora delodajalec obvezno organizirati za vse delavce, tudi za študente in dijake ter delavce, ki občasno izvajajo delo pri njem. Tako usposabljanje kot tudi preverjanje znanja izvajamo tudi na Dati. Preverite proste termine seminarja Varstvo in zdravje pri delu.  Novega zaposlenega morate poslati tudi na zdravniški pregled.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Delavcu mora izplačati najmanj zakonsko določeno minimalno plačo najpozneje do 18. dne v mesecu za pretekli mesec. Do konca plačilnega dne mora delavcu izdati pisni obračun, na katerem so podatki o delavcu in delodajalcu, plači, nadomestilu plače, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih, do katerih je delavec upravičen, obračunu in plačilu davkov in prispevkov ter plačilnem dnevu.

Obveznosti delodajalca do FURS-a

Na dan izplačila plače mora davčnemu organu predložiti obračun davčnih odtegljajev (obrazec REK-1), ki vsebuje obračun akontacije dohodnine in obveznih prispevkov za socialno varnost. Obračun se odda elektronsko prek sistema e-Davki. Obračunane obveznosti mora delodajalec
plačati najpozneje v 5 dneh po izplačilu dohodka.

Predlagamo, da te obveznosti zaupate računovodji – računovodski servis Data ima več kot 40 izkušenih računovodskih strokovnjakov, 28 let izkušenj in poglobljeno znanje na področju računovodskega in davčnega svetovanja.

Predvsem pa: naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili zanimivih zgodb iz sveta podjetništva in koristih novic za delodajalce! Med drugim bomo nadaljevali serijo prispevkov o obveznostih delodajalcev.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja