Go to Top

Potni stroški v projektu EU

Potni stroški so povračilo stroškov zaposlenim za prevoz na delo in z dela. Prevoz na službenih potovanjih pa se obračuna drugače.

Poznate razliko med potnimi stroški v zasebnem in javnem sektorju? Tema z naslovom potni stroški je namreč izredno obširna in svetujemo vam, da v vašem podjetju za to poskrbi dober računovodja. Če boste za povračilo potnih stroškov skrbeli sami, pa vam svetujemo udeležbo na našem seminarju o potnih nalogih. S p0močjo našega spletnega izračuna lahko vsak zasposleni izračuna svojo bruto in neto plačo skupaj z vsemi povračili stroškov.

Ste pri svojem poslovanju že iskali odgovore na naslednja vprašanja: Kdaj in kako sestavim potni nalog?

Tudi izkušeni računovodje se občasno znajdejo pred zadrego. Zanimiv primer iz prakse: povračilo stroškov službene poti pri projektu EU.

Potni stroški v mednarodnem projektu

Javni zavod je vključen v mednarodni projekt, ki ga financira EU. Sodelujočemu javnemu uslužbencu izda potni nalog. Da bo potni nalog pravilno izpolnjen, vam svetujemo, da uporabite obrazec na naši spletni strani. Po pravilih za izvajanje projekta mora javni uslužbenec prejeti povračilo stroškov v znesku 100 evrov na dan. A javnemu uslužbencu po slovenskih predpisih pripada le dnevnica za tujino in kilometrina v skupnem znesku 85 evrov. Zato so se v javnem zavodu spraševali, ali morajo razliko obdavčiti.

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije odgovarja. Obračun povračil stroškov na službeni poti se za javne uslužbence opravi v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. V davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja pa se v skladu z Zakonom o dohodnini ne vštevajo povračila stroškov v povezavi s službenim potovanjem pod pogoji in do velikosti, kot jih je določila vlada z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Ker je delodajalec javnega uslužbenca napotil na službeno pot v tujino s potnim nalogom, uslužbenec pa dobi izplačilo v večjem znesku, kot znesejo obračunani stroški po posameznih elementih (dnevnica, določena za posamezno državo, in prevoz; če bi bilo še prenočevanje, bi se tudi to vštelo v skupni znesek), mora javni zavod kot delodajalec razliko nad seštevkom vrednosti dnevnice in vrednosti prevoza vključiti v davčno osnovo za obračun dohodnine in prispevkov. Razlika v višini 15 evrov se bo zaposlenemu torej štela v davčno osnovo.

Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili zanimivih zgodb in dragocenih nasvetov!

Potni stroški za prevoz na delo in z dela

Po predpisih iz Uredbe o davčni obravnavi stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja boste morali pri mesečnem obračunavanju prevoza na delo in z dela upoštevati še:

potni stroški

  • Povračila stroškov za prevoz na delo in z dela se ne vštevajo v davčno osnovo do višine stroškov javnega prevoza. Pri obračunu se upošteva javni prevoz od običajnega prebivališča do postajališča, ki je najbližje delovnemu mestu podjetniku.
  • Običajno prebivališče je tisto prebivališče delavca, ki je najbližje delovnemu mestu. Drugo prebivališče se lahko upošteva samo, če se delavec na delovno mesto od tam vozi vsaj štirikrat tedensko.
  • Če je najbližje postajališče od prebivališča delavca oddaljeno več kot en kilometer ali pa delavec ne more uporabljati javnega prevoza, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza do višini 0,18 evra za vsak polni kilometer.
  • Pri obračunu oddaljenosti od prebivališča do delovnega mesta se upošteva najkrajša cestna povezava.

Povračilo stroškov za delo v tujini

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja