Go to Top

Ugodni mikrokrediti tudi za obmejna problemska območja

Podjetja, ki so locirana na enem izmed obmejnih problemskih območij, imajo letos prvič možnost dostopati do neposrednega mikrokredita v višini od 5.000 do 25.000 evrov. Ugodni mikrokrediti naj bi bili na voljo 250 podjetjem. Prvi rok za prijavo je 20. april.

>>> Ob ustanovitvi podjetja je pomembno znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva. Tega se lahko naučite na naši delavnici.

Ob ustanovitvi podjetja morate znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu objavil razpis za ugodne mikrokredite za mikro, mala in srednje velika podjetja na obmejnih problemskih območjih. Na voljo je skupno 6,25 milijona evrov, s čimer nameravajo podpreti okoli 250 podjetij.

Sklad želi z razpisom zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja ter ohraniti delovna mesta oziroma spodbuditi nastanek novih delovnih mest. To bi zmanjšalo razvojni zaostanek občin v posameznih regijah in spodbudilo konkurenčnost gospodarstva tudi na obmejnih problemskih območjih, so pojasnili.

Ste sveži normiranec in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti?

Ugodni mikrokrediti – za koga?

Na razpis se lahko prijavi podjetje, ki ima sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih šest mesecev in se na tem območju tudi ukvarja z gospodarsko dejavnostjo.

Obmejna problemska območja so:

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

ugodni mikrokreditiPosamezno podjetje bo lahko dobilo od 5000 do 25.000 evrov kredita, s katerim bo lahko krilo do 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta. Obrestna mera bo fiksna v višini 1,1 odstotka, ročnost kredita bo od 12 do 60 mesecev, najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice pa bo šest mesecev.

Prvi prijavni rok je 20. april, nato pa bo rok vsakega 20. dne v mesecu do vključno oktobra.

Ugodni mikrokrediti so na voljo tudi za problemska območja (Maribor z okolico, Pomurje, Pokolpje ter Hrastnik, Radeče in Trbovlje). Vse informacije dobite v prispevku Mikrokrediti za podjetja s problemskih območij.

>>> Tudi vas zanima ustanovitev podjetja oziroma registracija s.p.? Potem je Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja seminar, ki ga morate obiskati. 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja