Go to Top

Povračilo stroškov za zdravstvene storitve v tujini

Pred odhodom na počitnice v tujino ne smete pozabiti na ustrezno zdravstveno zavarovanje. Hitro se namreč pripeti, da izven domovine nujno potrebujete katero izmed zdravstvenih storitev. Kako si uredite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, smo že pisali v prispevku Zdravstveno zavarovanje: Kaj morate urediti pred odhodom v tujini?. Zdaj pojasnjujemo, kako poteka povračilo stroškov za izvedene zdravstvene storitve v tujini.

Če ste stroške nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev v tujini morali plačati sami (na primer, ker jih uveljavljate izven mreže javne zdravstvene mreže), vam bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ob vrnitvi domov povrnil stroške, in sicer  v višini, kot bi jih priznala tuja zdravstvena zavarovalnica. Povračilo stropkov pa bo mogoče le na osnovi predložene medicinske dokumentacije in originalnih računov.

Stroške nujnih zdravstvenih storitev, ki jih zavarovane osebe plačajo v državah, s katerimi Slovenija nima sklenjenega meddržavnega sporazuma o socialnem zavarovanju, ZZZS v upravičenih primerih povrne v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji.

Pomembno je, da zavarovanci zahtevkom za povračilo stroškov predložijo originalne račune in medicinsko dokumentacijo. Na ZZZS priporočajo tudi, da v zahtevku natančno opiše, kakšne zdravstvene storitve so mu bile v tujini nudene.

Ob tem na ZZZS opozarjajo, da imajo nekatere države uveden sistem participacije. To pomeni, da morajo pacienti iz lastnega žepa prispevati določeno vrednost zdravstvene storitve oziroma pavšalno vrednost za npr. sprejem v bolnišnico, dan v ležanja v bolnišnici, obisk zdravnika ali izdani recept. Ker so naše zavarovane osebe, ki nujne in potrebne zdravstvene storitve uveljavljajo v državah EU, EGP in Švici, skladno z evropskim pravnim redom, izenačene z državljani oz. zavarovanci države v kateri uveljavljajo zdravstveno storitev, so ravno tako dolžne plačati participacijo, le-ta pa ni predmet povračila ZZZS, so pojasnili na zavodu. Osnovne informacije o participacijah in drugih posebnostih za države, so objavljene tudi na spletni strani ZZZS.
Koliko časa boste sicer lahko uživali v dopustniškem vzdušju, pišemo v prispevku Ali veste, koliko dopusta vam pripada?. Kako pa je z dopustom samozaposlenih? Vse razlike med zaposlitvijo in samozaposlitvijo vam pojasnimo na brezplačnem seminarju Prednosti in slabosti samozaposlitve.

Česa ne krije evropska kartica?

Zdravstveno zavarovanje v tujini se uveljavlja, v večini držav, z evropsko kartico. Kljub temu pa ta ne krije:

  • stroškov prevoza zavarovane osebe iz tujine v domovino,
  • stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo turistične ali druge zasebne ambulante, ki niso del javne, državne zdravstvene mreže,
  • stroškov zdravljenja oz. poroda v tujih državah, če je bil namen bivanja zavarovane osebe v tujini zdravljenje oz. porod,
  • v večini tujih držav stroškov prevoza zaradi poškodbe na smučišču (helikopter, reševalne sani).

Povračilo stroškov v lanskem letu

ZZZS je lani na podlagi prejetih zahtevkov (vloženih je bilo 4.797 zahtevkov) zavarovanim osebam povrnil 286.918 evrov. Najpogostejši razlog za plačilo zdravstvenih storitev in vložitev zahtevka za povračilo stroškov pri ZZZS je bilo v EU, EGP in Švici koriščenje nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev izven javne zdravstvene mreže (npr. pri zdravnikih na smučiščih, plažah, hotelih, turističnih ambulantah).

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja