Go to Top

Potrebujete posojilo?

Zakaj ne bi pridobili subvencije obrestne mere Slovenskega podjetniškega sklada in tako plačali nižje stroške posojila?

Potrebujete posojilo?Slovenski podjetniški sklad je podaljšal veljavnost javnega razpisa P1 TIP 2012 – Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte. Novi prijavni roki so 14. 1., 5. 2., 5. 3., 5. 4., 5. 5., 5. 6. in 5. 7. 2013.

Obrestna mera za ta posojila znaša EURIBOR 6 mesečni + 1,95 %, poleg tega pa Sklad izdaja tudi garancije v obsegu 80 % glavnice kredita.

Razpis P1 TIP je namenjen podjetjem:

  • z novimi investicijami, ki zagotavljajo izredno hitro rast podjetja,
  • ki ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,
  • ki oblikujejo nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo,
  • ki zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene podjeme.

Da bi lahko pridobili subvencijo obrestne mere z garancijo in se prijavili na razpis, je potrebno oblikovati projektno idejo in jo prepričljivo predstaviti v prijavnici ter v poslovnem načrtu. Prijavno dokumentacijo vam lahko pripravimo v podjetju DATA d.o.o.

 

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja