Go to Top

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic – pojasnila

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V skladu s 1. odstavkom 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je oseba, ki opravlja pridobitno oziroma poklicno dejavnost in je vpisana v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma drug predpisan register obvezno zavarovana za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic - pojasnilaKakor določa 213. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanje se prispevek za osebe zavarovane za posebne primere zavarovanja iz 27. člena tega zakona plača v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod.

V II. oziroma VII. točki Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja je določeno, da pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, obračunavajo in plačujejo osebe, ki opravljajo pridobitno oziroma poklicno dejavnost in so vpisane v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma drug predpisani register, pa niso zavarovane po 15. členu zakona. Mesečni znesek pavšalnega prispevka od 1. aprila 2009 do 31. marca 2010 znaša 29,33 EUR, od 1. aprila 2010 do 31. marca 2011 znaša 30,33 EUR, od 1. aprila 2011 do 31. marca 2012 znaša 31,51 EUR, od 1. aprila 2012 dalje pa je 32,14 EUR.

Zavezanci plačujejo navedeni prispevek mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec. Ti zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 dni ali manj.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (osebe, ki opravljajo dejavnost hkrati pa so zaposlene in iz tega naslova obvezno zavarovane) so zavarovane za poškodbo pri delu in poklicno bolezen na podlagi 10. točke 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Tretja alineja 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da plačujejo prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen zavarovanci iz 10. točke 17. člena tega zakona.
Višina tega prispevka je od 1. januarja 2008 dalje – z uveljavitvijo novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ-K (Uradni list RS št. 76/08) določena v znesku 0,30 % povprečne bruto plače za oktober (drugi odstavek 57. člena v povezavi s tretjo alineko drugega odstavka 55. člena ZZVZZ) – v tej višini se plačuje mesečno za obdobje celotnega koledarskega leta. Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2008 1.424,08 EUR, kar pomeni, da znesek navedenega prispevka od 1. januarja do 31. decembra 2009 znaša 4,27 EUR mesečno.

Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2009 1.448,13 EUR, kar pomeni, da znesek navedenega prispevka od 1. januarja do 31. decembra 2010 znaša 4,34 EUR mesečno.

Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2010 1.487,86 EUR, kar pomeni, da znesek navedenega prispevka od 1. januarja do 31. decembra 2011 znaša 4,46 EUR mesečno.

Po podatkih Statističnega urada RS znaša povprečna bruto plača za oktober 2011 1.510,44 EUR, kar pomeni, da znesek navedenega prispevka od 1. januarja do 31. decembra 2012 znaša 4,53 EUR mesečno.

Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

Vir: DURS

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja