Go to Top

Boljše izvajanje evropske okoljske zakonodaje

Nepopolno izvajanje evropske zakonodaje na področju okolja naj bi gospodarstvo EU vsako leto stalo okoli 50 milijard EUR predvsem zaradi stroškov za zdravstvo in stroškov sanacije okolja.
Dosledna uporaba evropske zakonodaje lahko pripomore k čistejšemu in bolj trajnostnemu okolju kar bi koristilo tudi našemu zdravju in gospodarstvu. Če bi denimo zakonodajo EU o odpadkih izvajali v celoti bi lahko ustvarili 400 000 delovnih mest in prihranili 72 milijard EUR stroškov.

Za začetek je Komisija pozvala države članice in Evropski parlament da izrazijo svoje mnenje o tem kako bolje izkoristiti prednosti evropskih ukrepov na področju okolja. Njihova mnenja bo Komisija pozneje uporabila pri pripravi posameznih predlogov.

V svojih predlogih Komisija poudarja pomen pridobivanja informacij o praktičnem izvajanju evropske zakonodaje in večjega odzivanja držav članic na okoljska vprašanja. Predlogi bodo najbrž zajemali:

  • povečanje obsega okoljskih informacij dosegljivih na spletu – zlasti o tem kako lokalni organi uporabljajo okoljsko zakonodajo;
  • izboljšanje inšpekcijskih pregledov in nadzora da bi zagotovili pravilno uporabo zakonodaje;
  • poenostavitev postopkov glede vlaganja pritožb državljanov o okoljskih vprašanjih pri nacionalnih organih;
  • oblikovanje skupnega pristopa pri obravnavanju okoljskih zadev na sodiščih držav članic kar prinaša koristi evropskim državljanom nacionalnim organom in podjetjem;
  • pomoč državam članicam da svoje vire usmerijo v reševanje okoljskih vprašanj.

V nedavni raziskavi o odnosu evropskih državljanov do okolja je 75 % vprašanih odgovorilo da stanje okolja vpliva na njihovo kvaliteto življenja.

Svetovni forum o vodi

Komisija bo na svetovnem forumu o vodi, ki bo potekal ta teden v francoskem Marseillu predstavila svoje stališče o tej problematiki. Forum, ki ga pripravijo vsaka tri leta pomaga državam usklajevati njihova prizadevanja za dostop do pitne vode in zaščito vodnih virov.

Od leta 2004 so s pomočjo EU 32 milijonom ljudem zagotovili dostop do čiste pitne vode in 9 5 milijonom priskrbeli stranišča.

Vir: Evropska komisija