Go to Top

Ne spreglejte: Nova vloga za znižano plačilo vrtca

Kdo je upravičen do znižanega plačila vrtca?

Na straneh Ministrstva za delo družino in socialne zadeve piše, da lahko znižano plačilo vrtca uveljavljajo starši otrok, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Nova vloga za znižano plačilo vrtca

Znižano plačilo ureja pristojni CSD in ne več občina

Po starem Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ste morali vlogo za znižano plačila vrtca oddati na občini, zdaj pa o njej odloča pristojni center za socialno delo, kamor lahko vlogo pošljete ali jo oddate osebno, če pa imate digitalno potrdilo, lahko to storite prek spleta. Center za socialno delo bo po novem odločal tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka, če pa se bo ta vključil v vrtec po izdaji odločbe, bo o tem odločal s posebno odločbo.

9 in ne več 8 dohodkovnih razredov

Po novem je za plačilo vrtca 9 dohodkovnih razredov, od česar je prvi popolnoma oproščen plačila vrtca. Dohodkovni razredi so urejeni glede na povprečno neto plačo v letu 2010 uporabljeni za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2012. To pomeni, da je meja dohodkov za ugotavljanje višine plačila vrtca povprečni mesečni dohodek na osebo in sicer znižanje plačila vrtca glede na uvrstitev v dohodkovni razred. Oddaja vloge za znižano plačilo je pomembna, saj bo vaše najvišje plačilo ne glede na zelo visok dohodek, pomenilo 77 odstotkov cene programa (v najvišjem 9. plačilnem razredu) in ne 100 odstotkov.

Lestvico si lahko ogledate na straneh ministrstva oziroma TUKAJ.

Nova enotna vloga

Za otroke, ki ste jih prvič vpisali v vrtec ste morali oddati vlogo 15 dni pred 1. septembrom. Po starem sistemu bi jo, zato da bi se vam znižano plačilo upoštevalo tudi v naslednjem letu, morali oddati do 15. novembra. Vendar pa bo s 1. januarjem 2012 začel veljati nov zakon po katerem morate vlogo oddati 30 dni pred začetkom veljave torej po 1. 12. 2011. Vloga je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, po 20. novembru pa bo na voljo tudi v knjigarnah.

Vlogo za znižano plačilo vrtca lahko natisnete TUKAJ.

Ste zavezanec za dohodnino in ne boste uveljavljali znižanega plačila?

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v RS bo vrtec izstavil račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Če niste zavezanec za dohodnino …

… boste morali plačati polno ceno programa, v katerega je vključen vaš otrok.

Ste rejnik?

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, saj ceno programa, v katerega je vključen otrok krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Vir: 24ur.com