Go to Top

Računovodsko svetovanje

Računovodsko svetovanje

Vsako podjetje/podjetnik potrebuje dobrega računovodjo – najboljše je, da ga najde še predno registrira dejavnost, vsekakor pa pred pričetkom dejanskega opravljanja dejavnosti. Računovodja pripravlja kakovostne in uporabne informacije na podlagi katerih bo podjetnik/podjetje sprejelo poslovne odločitve. Poslovodstvu mora nuditi pomoč pri reševanju problemov, iskanju možnosti, pripravi poslovnih načrtov, predlagatelju alternativ, analizi doseženih rezultatov, natančno zasledovanje dogajanj, ugotavlja odmike med načrtovanim in uresničenim. Računovodstva nikakor ne smemo enačiti s knjigovodstvom (ki je usmerjeno izključno v preteklost). Knjigovodstvo je namreč le del računovodstva, preostali trije deli celote so: računovodsko obračunavanje, računovodsko predračunavanje ter računovodski nadzor.

Seveda mora podjetje tudi samo skrbeti, da je računovodstvo skladno z zakonodajo ter standardi (slovenskimi oz. mednarodnimi).

Največkrat obdelane teme z računovodskim svetovanjem so:

 • konto kartica, glavna knjiga
 • investicije, obračun amortizacije
 • obračun in oddaja prispevkov
 • obračun in oddaja plač
 • evidentiranje računov, evidentiranje stroškov
 • knjiga prihodkov in odhodkov
 • časovne razmejitve
 • potni nalogi in drugi stroški povezani z delom
 • analiza poslovanja, računovodski izkazi
 • računovodski obračuni, računovodski predračuni
 • računovodski nadzor
 • slovenski računovodski standardi

Svetovalna ura: 100 € + DDV

Ogletje si našo ponudbo računovodskih storitev


Postanite naša stranka v računovodstvu in si zagotovite posebno ponudbo POSLOVNIH SVETOVANJ

30% popusta na poslovna svetovanja

Ponudba velja za nove stranke, ki bodo podpisale pogodbo za vodenje računovodskih storitev v računovodskem servisu DATA d.o.o., za najmanj eno leto (ponudba svetovanj velja eno leto od podpisa pogodbe).

Prijavite se na svetovanja preko spletnega obrazca, nas pokličite na 01 600 1530 ali pa nam pošljite email na data@data.si


Kontaktirajte nas in si rezervirajte svoj termin

 • Pokličite nas na tel.: 01 600 15 30
 • E-pošta: data@data.si
 • Za vsa svetovanja smo dosegljivi tudi preko Skype.