Go to Top

Podjetniške novice

Aktualne novice

Razpis za garancije bančnim kreditom za podjetja iz JV Slovenije

Dominika Ahačič čas branja 1min 20s
razpis za garancije
link icon

V Uradnem listu je bil objavljen drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji jugovzhodne Slovenije. Cilj razpisa sta med drugim pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva ter zmanjševanje brezposelnosti. Ko podjetnik skuša najti investitorje, ko želi kandidirati Nadaljuj z branjem

Zaposlovanje invalidov: Kakšne so davčne olajšave?

Dominika Ahačič čas branja 1min 55s
zaposlovanje invalidov
link icon

Če se vaše podjetje odloči za zaposlovanje invalidov, lahko koristite različne davčne olajšave. Prav tako pa podjetjem, ki so invalidom prijazna, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podeljuje posebne nagrade. Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov Če zaposlite osebo s statusom invalida, s 100-odstotno telesno okvaro ali gluho osebo, Nadaljuj z branjem

Komu zaupati vodenje računovodstva?

Dominika Ahačič čas branja 1min 35s
vodenje računovodstva
link icon

Zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo vsi – družbe in podjetniki – voditi poslovne knjige ter jih enkrat letno zaključiti v skladu z zakonom in Slovenski računovodski standardi (2016) ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Vodenje računovodstva nekateri prepustijo izkušenim računovodskim servisom, drugi, predvsem manjši podjetniki, pa se zadeve lotijo Nadaljuj z branjem

stran 4 od 1,225«...234567...»