Go to Top

Podjetniške novice

Aktualne novice

Nelojalna konkurenca: dajanje podatkov o drugem podjetju, če ti škodijo njegovemu ugledu

Monika Kern čas branja 2min 35s
nelojalna konkurenca
link icon

Konkurenčno pravo ureja področje varovanja konkurence dejavnosti na trgu. Regulira dejanja, ki neupravičeno omejujejo konkurenco oziroma so v nasprotju s tržnimi običaji (tj. nelojalna konkurenca). Področje konkurenčnega prava ureja Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1). Temeljna ideja konkurenčnega prava je monopol. Monopol je prevladujoči položaj na trgu. Monopol ni prepovedan, Nadaljuj z branjem

Soglasje za poslovni naslov: izjava lastnika objekta ne sme biti starejša od enega meseca

Monika Kern čas branja 1min 30s
Soglasje za poslovni naslov
link icon

Če niste lastnik objekta na poslovnem naslovu, kjer želite registrirati vašo poslovno dejavnost, morate prijavi za vpis priložiti soglasje za poslovni naslov - overjeno izjavo lastnika objekta. Če niste lastnik objekta, kjer boste registrirali (na poslovni naslov) vašo dejavnost (preverite, kako poteka registracija s.p.), morate pripraviti ustrezen obrazec in ga Nadaljuj z branjem

stran 2 od 1,193123456...»