Go to Top

Podjetniške novice

Aktualne novice

Kmetje in dopolnilna dejavnost

Data d.o.o. čas branja 0min 45s

Kmetje lahko registrirajo popoldanski s.p. (dopolnilno dejavnost) vendar samo v primeru da bodo kot samostojni podjetnik registrirali dejavnosti ki se navezujejo na dejavnosti kmetije (npr. peka kruha oddajanje sob pluženje cest…).

V veljavo stopi univerzalni plačilni nalog – UPN

Data d.o.o. čas branja 0min 30s

S 1. novembrom 2010 se bo v slovenskem bančnem okolju pričel uporabljati nov plačilni nalog in sicer obrazec Univerzalni plačilni nalog (v nadaljevanju obrazec UPN) ki ga bodo lahko uporabljali tudi proračunski uporabniki.

Kaj nam lahko pove izkaz denarnih tokov

Data d.o.o. čas branja 2min 55s

Izkaz denarnih tokov je eden izmed temeljnih računovodskih izkazov ki je danes splošno sprejet in ga zahtevajo nacionalni računovodski standardi in tudi mednarodni računovodski standardi (MSRP). Napotke za izdelavo in sestavo izkaza najdemo v MRS 7 in SRS 26.

Zakon: Kaj je delo na črno?

Data d.o.o. čas branja 2min 10s

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) določa katero delo ali zaposlovanje se šteje za delo na črno in katero je izvzeto.

stran 1,210 od 1,217«...1,2081,2091,2101,2111,2121,213...»