Go to Top

Podjetniške novice

Aktualne novice

Uspešno uresničevanje Akcijskega načrta za izvajanje Akta za mala podjetja

Data d.o.o. čas branja 3min 35s

Vlada se je seznanila s Poročilom o uresničevanju Akcijskega načrta za izvajanje Akta za mala podjetja v letu 2010. Slovenija je s sklepom Vlade maja 2010 sprejela dveletni Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala podjetja z namenom izboljšanja pogojev za rast in razvoj mikro malih in srednje velikih podjetij (MSP) z namenom večanja konkurenčnosti in aktivnosti za izboljševanje poslovnega okolja.

Spremembe Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij

Data d.o.o. čas branja 0min 25s

Vlada RS je na redni seji pretekli teden na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij ter ga poslala Državnemu zboru RS v obravnavo po nujnem postopku.

Vlada zavrnila Predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini

Data d.o.o. čas branja 3min 40s

Vlada je sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah Zakona o dohodnini ki ga je Državnemu zboru RS predložila v obravnavo in sprejetje skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom. Vlada meni da je Predlog zakona o spremembah Zakona o dohodnini v nasprotju z mednarodno sprejetimi obveznostmi Republike Slovenije zato mu nasprotuje.

Koordinacija sistemov socialne varnosti

Data d.o.o. čas branja 0min 50s

Vlada RS na splošno ne nasprotuje Predlogu Uredbe o spremembi Uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004.

stran 1,176 od 1,225«...1,1741,1751,1761,1771,1781,179...»