Go to Top

Zaključna bilanca za leto 2016

Predavateljica: Sabina Dimnik | Dunajska cesta 136, Ljubljana | 300 min.

Zaključna bilanca za leto 2016

Vsebina izobraževanja

Spoznajte predavatelja

Sabina Dimnik
računovodska, davčna in finančna svetovalka

Sabina Dimnik, dipl. ekon., je strokovna svetovalka z zavidljivim izkušnjami s področja računovodstva in davkov, saj v podjetju Data že 21 let sodeluje s podjetniki in jim pomaga pri razvoju njihovih podjetij. Svoje strokovno znanje deli s strankami, znotraj podjetja in na številnih predavanjih in seminarjih, redno pa pripravlja tudi strokovne članke v novicah podjetja Data.

Tudi podjetniki, ki ste se odločili za samostojno vodenje knjigovodstva, morate ob koncu poslovnega leta pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha. Da bi vam pri tem čim bolj pomagali, smo pripravili delavnico o pripravi letnih poročil – bilance stanja in izkaza uspeha ter davčnega obračuna.

Delavnica zajema sestavo, obračun in izdelavo zaključnih poročil za zunanje inštitucije (FURS, AJPES), ki jih morajo najkasneje do 31. marca vsakega leta za preteklo leto oddati vsi samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljate dejavnost in vodite poslovne knjige (ne glede na sistem vodenja, enostavno ali dvostavno knjigovodstvo).

Delavnico smo oblikovali tako, da smo jo razdelili na teoretični in praktični del.

Program

I. Teoretični del delavnice:

Udeležence bomo seznanili z naslednjimi teoretičnimi podlagami:
 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1),
 • Slovenski računovodski standardi,
 • Zakon o dohodnini (ZDoh-2),
 • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2),
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).
Udeleženci bodo spoznali naslednje pomembne pojme:
 • aktiva in pasiva,
 • stroški in odhodki,
 • prihodki,
 • prilivi in odlivi,
 • davčno priznani prihodki in odhodki,
 • davčno nepriznani prihodki in odhodki,
 • davčno priznane amortizacijske stopnje,
 • davčne olajšave,
 • izguba ali dobiček,
 • davčna osnova,
 • davčna obveznost,
 • akontacija davka/dohodnine.

II. Praktični del delavnice:

V praktičnem delu delavnice bomo udeležencem predstavili, kako se izdela zaključna poročila za institucije, ki jih zahtevajo – za Finančno upravo RS in AJPES. Podrobno bomo razložili, kako so zaključna poročila sestavljena in kako se izdela davčni obračun.

Posebej bomo izpostavili:
 • zaključek poslovnih knjig,
 • popis sredstev in obveznosti do njihovih virov,
 • sestavljanje bilance stanja,
 • sestavljanje izkaza poslovnega izida,
 • izpolnjevanje obrazca.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Seminar je namenjen vsem podjetnikom, ki sami vodijo svoje knjigovodstvo in bi želeli samostojno pripraviti tudi letna poročila, ki jih morajo oddati pristojnim institucijam. Priporočamo ga tudi vsem tistim podjetnikom, ki bi želeli imeti boljši vpogled v letna poročila svojega podjetja ali samostojne dejavnosti, ki jih pripravi računovodja.

Trenutno za seminar ni razpisanih terminov.

Vaša naložba v znanje

160,00 EUR +DDV

Prijavite se

Prijavo na seminar lahko opravite tudi preko telefona na 01 6001 530 ali data@data.si. Preverite tudi seznam ostalih izobraževanj.

Ko bomo prejeli vašo prijavo na seminar, vam bomo poslali predračun. Vljudno vas prosimo, da ga poravnate vsaj 3 dni pred udeležbo, saj bomo le tako vedeli, da se boste seminarja zagotovo udeležili.

V kolikor se seminarja ne boste mogli udeležiti, nas vsaj 3 dni pred pričetkom seminarja obvestite (po telefonu 01 6001 530 ali e-pošti data@data.si), da bomo vaše mesto odstopili drugemu.

Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 delovne dni pred pričetkom izobraževanja. Odjav oz. sprememb po tem terminu iz organizacijskih razlogov ne moremo upoštevati. V kolikor se ne boste odjavili prej kot 3 dni pred dogodkom, vam zaračunamo administrativne stroške, in sicer v vrednosti 20% kotizacije.

Udeleženci tega izobraževanja so izbrali tudi

kako pripraviti uspešen poslovni načrt

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

S poslovnim načrtom se podjetnik pripravi na prihodnje korake na svoji poslovni poti in začrta smer razvoja poslovanja podjetja. V poslovnem načrtu preveri svojo poslovno idejo, oceni prodajo in stroške ter tveganja, s katerimi se bo moral soočiti. Več informacij

na kaj moram biti pozoren kot normiranec

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Ste sveži 'normiranec' in niste povsem prepričani kakšne so vaše obveznosti? Zmotno je namreč prepričanje, da vam ni potrebno voditi poslovnih knjig! Znate izstaviti račun? Ali veste kako voditi register osnovnih sredstev? Ste seznanjeni z vsemi roki oddaj dokumentov, katerih podjetnik ne sme zamuditi? Ali veste, kako in kdaj postati zavezanec za DDV? Več informacij