Go to Top

Financirajte svoje poslovanje in naložbe z mikrokrediti

Predavatelj: mag. Dario Berginc | Dunajska cesta 136, Ljubljana | 360 min.

Financirajte svoje poslovanje in naložbe z mikrokrediti

Vsebina izobraževanja

Spoznajte predavatelja

mag. Dario Berginc
Vodja oddelka za razpise in razvoj

Dario Berginc je do sedaj izdelal že več kot sto poslovnih načrtov in razpisnih vlog za podjetnike in se lahko pohvali z visoko uspešnostjo pri pridobivanju nepovratnih sredstev za podjetja.

Slovenski podjetniški sklad je za mikro, mala in srednje velika podjetja s problemskih območij Maribora z okolico, Pomurja, Pokolpja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj, objavil razpis za mikrokredite v višini od 5000 do 25.000 evrov.

Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Ugodnosti kredita se kažejo v nižjih zahtevah po zavarovanju, nižji obrestni meri (fiksna 1,1 %), ročnosti kredita do 60 mesecev, možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev, stroški kredita pa se ne zaračunavajo.

Prijavijo se lahko vsi:

 • ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
 • ki so organizirani kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu in
 • ki imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Večje možnosti za pridobitev mikrokredita bodo imeli prijavitelji:

 • ki bodo zaposlovali nove kadre,
 • ki imajo boljšo bonitetno oceno (S.BON),
 • ki izkazujejo boljše finančne kazalnike (kapital v primerjavi z obveznostmi),
 • ki imajo višje prihodke od prodaje v primerjavi z vrednostjo kredita,
 • ki imajo večji prosti kreditni limit,
 • ki imajo nižje finančne obveznosti ter
 • njihova glavna dejavnost podjetja ni razvrščena v okviru šifre po SKD »G - Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil«.

Z namenom, da bi se čim več primernih podjetij imelo možnost prijaviti na omenjeni razpis in tudi pridobiti mikrokredit za svoje poslovanje in naložbe, smo za vas pripravili šesturno delavnico, na kateri boste prijavo na razpis ob pomoči svetovalca pripravili sami na svojem računalniku.

Program

1. del: 3 ure

Prijavna vloga:
 • Prijava v elektronsko aplikacijo
 • Izpolnitev prijavnega lista
Vsebinski del poslovnega načrta:
 • Opis podjetja, proizvoda/storitve in operacije
 • obrazložitev prodaje
 • načrtovane nove zaposlitve
 • zaloge
 • poslovne terjatve (kupci)
 • poslovne obveznosti (dobavitelji)
 • obrazložitve k finančni prilogi poslovnega načrta

2.del: 3 ure

Finančni del poslovnega načrta:
 • bilančni podatki preteklega poslovanja
 • investicija in viri financiranja investicije
 • ocena bodočega poslovanja podjetja
 • izkaz poslovnega izida bodočega poslovanja podjetja
 • bilanca stanja bodočega poslovanja podjetja
 • izkaz denarnih tokov bodočega poslovanja podjetja
 • kazalniki poslovanja

Komu je izobraževanje namenjeno?

Podjetjem, ki potrebujejo finančna sredstva za svoje poslovanje in naložbe, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis, bodo zaposlovali tudi nove kadre in imajo boljše bonitetne ocene ter finančne kazalnike.

Vaša naložba v pripravo razpisa:

Sodelovanje na šesturni delavnici: 250,00 EUR +DDV

Pregled in dopolnitev vloge in poslovnega načrta: 250,00 EUR +DDV

V primeru obeh naročil vam nudimo (10% popust)

Termin

petek, 17. 02. 2017 09:00 do 15:00

Vaša naložba v znanje

Akcijska ponudba! 500 EUR 450,00 EUR +DDV

Prijavite se

Prijavo na seminar lahko opravite tudi preko telefona na 01 6001 530 ali data@data.si. Preverite tudi seznam ostalih izobraževanj.

Ko bomo prejeli vašo prijavo na seminar, vam bomo poslali predračun. Vljudno vas prosimo, da ga poravnate vsaj 3 dni pred udeležbo, saj bomo le tako vedeli, da se boste seminarja zagotovo udeležili.

V kolikor se seminarja ne boste mogli udeležiti, nas vsaj 3 dni pred pričetkom seminarja obvestite (po telefonu 01 6001 530 ali e-pošti data@data.si), da bomo vaše mesto odstopili drugemu.

Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 delovne dni pred pričetkom izobraževanja. Odjav oz. sprememb po tem terminu iz organizacijskih razlogov ne moremo upoštevati. V kolikor se ne boste odjavili prej kot 3 dni pred dogodkom, vam zaračunamo administrativne stroške, in sicer v vrednosti 20% kotizacije.

Udeleženci tega izobraževanja so izbrali tudi

Trenutno za predloge še ni dovolj podatkov.