Go to Top

Davčni obračun za normirance

Predavatelj: Jure Filip | Dunajska cesta 136, Ljubljana | 120 min.

Davčni obračun za normirance

Vsebina izobraževanja

Spoznajte predavatelja

Jure Filip
računovodski, davčni in finančni svetovalec

Jure Filip v podjetju Data vsakodnevno skrbi za najzahtevnejša vprašanja podjetnikov s področja financ, davkov in računovodstva. Doslej je izvedel tudi že več kot 250 seminarjev in se na njih srečal z najrazličnejšimi podjetniškimi zagatami.

Ob koncu poslovnega leta imajo obveznosti tudi samostojni podjetniki in podjetja, ki poslujejo kot t. i. normiranci, torej na podlagi normiranih odhodkov. Oddati morajo davčni obračun in določiti zavarovalno osnovo za prihodnje poslovno leto. Mnogi vodite svoje knjigovodstvo sami, a ste v dvomih, kako pripraviti davčni obračun. Davčni obračun oziroma obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti se pripravi na podlagi evidence izdanih računov, nato pa se na podlagi teh podatkov  ugotovi zavarovalno osnovo.

Da bi vam pomagali rešiti dileme, smo pripravili delavnico na temo priprave letnih poročil – davčnega obračuna in določitev zavarovalne osnove za prihodnje leto.

Delavnica zajema sestavo, obračun in izdelavo davčnega obračuna za Finančno upravo RS, ki ga morate najkasneje do 31. marca za preteklo leto oddati vsi samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljate dejavnost in vodite poslovne knjige na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Program

1. Teoretični del delavnice

Udeležence bomo seznanili z naslednjimi teoretičnimi podlagami:
 • Slovenski računovodski standardi,
 • Zakon o dohodnini (ZDoh-2),
 • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2),
 • Pravilnik o določitvi višine osnove za obračun prispevkov zasebnikov.
Udeleženci bodo spoznali naslednje pomembne pojme:
 • aktiva in pasiva,
 • stroški in odhodki,
 • prihodki,
 • prilivi in odlivi,
 • davčno priznani prihodki in odhodki,
 • davčno nepriznani prihodki in odhodki,
 • davčno priznane amortizacijske stopnje,
 • davčne olajšave,
 • izguba ali dobiček,
 • davčna osnova,
 • davčna obveznost,
 • akontacija davka/dohodnine.

2. Praktični del delavnice

V praktičnem delu delavnice bomo udeležencem podrobno predstavili, kako se izdela davčni obračun za Finančno upravo RS in vam pokazali, kako si za tekoče poslovno leto določite zavarovalno osnovo.

Posebej bomo izpostavili:

 • zaključek poslovnih knjig,
 • amortizacija osnovnih sredstev,
 • priprava in oddaja davčnega obračuna,
 • določitev  zavarovalne osnove,
 • izpolnjevanje obrazca.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Seminar je namenjen podjetnikom, ki poslujejo na podlagi normiranih odhodkov, t. i. normirancem, podjetnikom začetnikom, ki se s podjetništvom srečujejo prvič in vsem drugim, ki se želijo naučiti sestave davčnega obračuna za normirance.

Trenutno za seminar ni razpisanih terminov.

Vaša naložba v znanje

70,00 EUR +DDV

Prijavite se

Prijavo na seminar lahko opravite tudi preko telefona na 01 6001 530 ali data@data.si. Preverite tudi seznam ostalih izobraževanj.

Ko bomo prejeli vašo prijavo na seminar, vam bomo poslali predračun. Vljudno vas prosimo, da ga poravnate vsaj 3 dni pred udeležbo, saj bomo le tako vedeli, da se boste seminarja zagotovo udeležili.

V kolikor se seminarja ne boste mogli udeležiti, nas vsaj 3 dni pred pričetkom seminarja obvestite (po telefonu 01 6001 530 ali e-pošti data@data.si), da bomo vaše mesto odstopili drugemu.

Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 delovne dni pred pričetkom izobraževanja. Odjav oz. sprememb po tem terminu iz organizacijskih razlogov ne moremo upoštevati. V kolikor se ne boste odjavili prej kot 3 dni pred dogodkom, vam zaračunamo administrativne stroške, in sicer v vrednosti 20% kotizacije.

Udeleženci tega izobraževanja so izbrali tudi

varstvo in zdravje pri delu

Varstvo in zdravje pri delu

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu. Določene obveznosti po ZVZD-1 pa imajo tudi samozaposlene osebe. Varstvo in zdravje pri delu je usposabljanje, ki je zakonska obveznost! Več informacij