Kompletna podrška u otvaranju firme u Sloveniji

Kompletna podrška u otvaranju firme u Sloveniji

Ako vam je potrebna kompletna podrška u otvaranju firme u Sloveniji i za ulazak na EU tržište, preduzeće Data je prava adresa za vas. Naš cilj je kompletna podrška u otvaranju firme preduzetnicima. Možete se odlučiti za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću u Sloveniji, ogranak matične firme (ćerke firme, filijale). Građani EU mogu postati takođe i samostalni preduzetnici pojedinci.

Kompletna podrška u otvaranja firme pre, tekom i posle otvaranja firme

Ne samo kompletna podrška u otvaranju firme, sigurno je za vas neophodno savetovanje o obliku firme kojeg želite uspostaviti. Da li će to biti društvo sa ograničenom odgovornošću gde su budući vlasnici i suvlasnici fizička lica ili će to biti ćerka firma ili filijala? Građani EU mogu se odlučiti za registraciju samostalnog preduzetnika pojedinca.

Rezervacija imena firme

Kompletna podrška u otvaranju firme u Sloveniji znači da preduzetnicima savetujemo da pažljivo odaberu ime svoje firme u Sloveniji. Odabrati morate naziv firme odnosno kratko ime i dugačko ime koje sadržava i osnovnu djelatnost. Ime može biti u stranom jeziku i može sadržavati slova koja nisu u slovenačkoj abecedi X, Y, W i Q. Naziv se mora jasno razlikovati od drugih naziva firmi u slovenačkom poslovnom registru. Rezervaciju imena firme možete pre pripreme dokumentacije za otvaranje firme (tipa d.o.o.) obaviti na našoj točki VEM. Za samo otvaranje firme zahteva se slovenački poreski broj osnivača (fizičko ili pravno lice).

Zakažite sastanak za otvaranje poslovnog računa u banci

Novo otvorene firme moraju posle postupka registracije na tački VEM u banci otvoriti poslovni račun. Kompletna podrška u otvaranju firme sadrži zakazivanje sastanka i slanje dokumentacije i komunikaciju sa bankom.

Pripremite poslovnu adresu za otvaranje firme

Za vašu novu firmu u Sloveniji morate već za otvaranje firme na naši tački VEM odabrati poslovnu adresu. Ako sami niste vlasnik ili suvlasnik nekretnine, morate imati overenu izjavu vlasnika nekretnine gde ćete koristiti poslovnu adresu ili sam vlasnik nekretnine može potvrditi autentifikaciju lično na tački VEM. Kompletna podrška u otvaranju firme za nas znači da vam ponudimo virtuelnu kancelariju u našoj firmi Data i svoju novu firmu možete registrovati na našoj poslovnoj adresi.

Kompletna podrška u otvaranju firme – priprema dokumentacije

Kompletna podrška u otvaranju firme je takođe priprema dokumentacije za otvaranje firme. Fizičko lice mora za otvaranje firme dobiti potvrdu o nekažnjavanju u Republici Sloveniji. Sertifikat možemo na osnovi ovlaštenja dobiti mi za vas. Ako ste odlučili otvoriti filijalu vaše postojeće firme, morate pripremiti izvadak iz registra matične firme, koji nije stariji od 3 mesece, overen i sa službenim prevodom na slovenački jezik, osnivački akt matične firme, overen i sa službenim prevodom na slovenački jezik, finansijsko izvešće za zadnju poslovnu godinu sa overenim potpisom zastupnika matične firme i službenim prevodom na slovenački jezik i podatke o poslovnom računu matične firme. Većina dokumenata mora biti overena u skladu sa Zakonom o verifikaciji dokumenata. Mi ćemo vam pomoći u postupku registracije filijale, pripremiti odluku o registraciji filijale, izjave zastupnika, ovlaštenja i u vaše ime sprovesti postupak registracije filijale kod notara.

Ako vam je potrebna kompletna podrška u otvaranju firme u Sloveniji pošaljite nam upit na e-mail data@data.si, nazovite nas na tel. broj 00 386 1 6001 537 ili Viber 00 386 40 530 718.

Besplatno se posavjetujte sa nama.
Skype: svetlana.lukic20
Telefon: +386 (0)1 6001 537
Viber: +386 (0)40 530 718
data@data.si

Svetlana Lukić

Svetlana Lukićsavjetnik stranim klijentima - Data

Pošaljite nam poruku
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.