Go to Top

Podjetništvo

Za napako računovodskega servisa odgovarja podjetnik sam

Novopečeni podjetniki največkrat nimajo dovolj strokovnega znanja o računovodstvu in knjigovodstvu kakor tudi ne o zakonodaji ki na to področje posega. Poleg tega nimajo dovolj denarja da bi zaposlili računovodjo pa tudi ne dovolj časa da bi prebirali obstoječe zakone ali vse novosti ki jih le ti prinašajo. Ne nazadnje četudi bi te zakone novopečeni podjetniki brali je verjetnost da bi jih pravilno razumeli in znali izkoristiti sebi v prid zelo majhna. Verjetnost pravilnosti pa za inšpektorje ni dovolj. Zakonodaja namreč ne dopušča da bi se podjetnik na svojih napakah učil saj so lahko kazni za napake ogromne ali zaradi prikazanih nizkih stroškov in visokih dobičkov davki ali prispevki zasoljeni. Nadaljuj z branjem

Ne pozabite na ugovore zoper informativne izračune dohodnine

Davčne zavezance ki so v preteklem tednu prejeli informativni izračun dohodnine opozarjamo da morajo natančno preveriti njegovo vsebino. Če se z njo strinjajo jim ni treba storiti ničesar saj informativni izračun po poteku roka za ugovor avtomatično postane dohodninska odločba. V primeru ko zavezanec ugotovi da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni pa mora vložiti ugovor.Nadaljuj z branjem

Donacija kot davčna olajšava

TEORETIČNO: Uveljavlja se olajšava za donacije za znesek izplačil v denarju in v naravi v humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti. To olajšavo je mogoče uveljaviti do višine 0,3 odstotka obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem obdobju. Poleg te olajšave lahko zavezanec uveljavlja še olajšavo v višini Nadaljuj z branjem

Izterjava kupcev po elektronski poti (e-izvršba)

Vam kupec že dolgo ni plačal računa? Od 1.1.2008 lahko svoj denar izterjate po elektronski poti (z e-izvršbo). Kako? Obiščite spletno stran sodišča www.sodisce.si, kjer se registrirate. Na tej strani lahko izpolnete e-obrazec in tako pošljete izvršbo v zelo kratkem času. V postopku vam ne bo potrebno ničesar dokazovati. Vpisati morate le dokument na podlagi katerega terjate plačilo. Predlog o izbršbi naj bi bil izdan že po 48 urah.