Go to Top

Ali mora društvo tudi voditi knjige?

Društva se ustanavljajo in poslujejo skladno z Zakonom o društvih, kjer je tudi opredeljeno, da je potrebno voditi knjige in oddajati letna poročila skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi. SRS 33 je celoti namenjen poslovanju društev, upoštevati pa morajo tudi druge SRS (predvsem od 1 do 19), skladno s svojimi potrebami. V izjemnih primerih mora tudi društvo revidirati svoje izkaze, ko prihodki ali odhodki presežejo 1 mio evrov.

Ali mora društvo tudi voditi knjige?

Splošno pravilo velja, da vodijo društva poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, vendar zakonodaja dopušča, da ob izpolnjevanju spodnjih pogojev društvo izbere možnost vodenja po enostavnem knjigovodstvu, če ne izpolnjuje vsaj dveh izmed naštetih meril:

 • povprečno število zaposlenih v preteklem poslovnem letu ni preseglo 2,
 • prihodki preteklega poslovnega leta niso presegli 30.000 evrov,
 • povprečna vrednost sredstev (aktiva v bilanci stanja) na začetku poslovnega leta ne presega 50.000 evrov.

Še eno možnost lahko izkoristijo tista društva, ki ne opravljajo nobene pridobitne dejavnosti (ali le občasno) in katerih prihodki preteklega poslovnega leta niso presegli 10.000 evrov, da poslovnih knjig kot takšnih niso dolžni voditi. Vodijo poenostavljeno knjigovodstvo, le t.i. knjigo prejemkov in izdatkov (neke vrste blagajniški dnevnik), preostale podatke pa pridobijo z letnimi popisi in ocenami. V kolikor ima društvo tudi opredmetena ali neopredmetena sredstva, mora voditi še register osnovnih sredstev.

Posebnost: društva, ki opravljajo tako nepridobitno kot pridobitno dejavnost morajo zagotoviti ločeno računovodenje, torej gre za spremljanje tako neposrednih kot posrednih (sprejeti ustrezna merila za te) stroškov in prihodkov za eno in drugo dejavnost.

Avtor: Sabina Dimnik, DATA d.o.o.

Komentarjev (2)

 • milena iskra 21. Septembra 2015 - 9:28 Odgovori

  ALI mora neprofitno društvo, nima opredmetenih osnovnih sredstev, višino
  prometa pod določenim zneskom, oddati bilanco .
  lp

  • Manca Borko Grimšič 24. Septembra 2015 - 10:58 Odgovori

   Pozdravljeni,
   v našem računovodstvu pravijo, da morate vseeno oddati bilanco. Lep pozdrav, Manca, Data d. o. o.

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja