Go to Top

Ne spreglejte: Nova vloga za znižano plačilo vrtca

Kdo je upravičen do znižanega plačila vrtca?

Na straneh Ministrstva za delo družino in socialne zadeve piše da lahko znižano plačilo vrtca uveljavljajo starši otrok ki so vključeni v javni vrtec zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin ki vplivajo na priznanje pravice.

 

Vrtec

Znižano plačilo ureja pristojni CSD in ne več občina

Po starem Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ste morali vlogo za znižano plačila vrtca oddati na občini zdaj pa o njej odloča pristojni center za socialno delo kamor lahko vlogo pošljete ali jo oddate osebno če pa imate digitalno potrdilo lahko to storite prek spleta. Center za socialno delo bo po novem odločal tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka če pa se bo ta vključil v vrtec po izdaji odločbe bo o tem odločal s posebno odločbo.

9 in ne več 8 dohodkovnih razredov

Po novem je za plačilo vrtca 9 dohodkovnih razredov od česar je prvi popolnoma oproščen plačila vrtca. Dohodkovni razredi so urejeni glede na povprečno neto plačo v letu 2010 uporabljeni za določitev plačil staršev s 1. januarjem 2012. To pomeni da je meja dohodkov za ugotavljanje višine plačila vrtca povprečni mesečni dohodek na osebo in sicer znižanje plačila vrtca glede na uvrstitev v dohodkovni razred. Oddaja vloge za znižano plačilo je pomembna saj bo vaše najvišje plačilo ne glede na zelo visok dohodek pomenilo 77 odstotkov cene programa (v najvišjem 9. plačilnem razredu) in ne 100 odstotkov.
Lestvico si lahko ogledate na straneh ministrstva oziroma TUKAJ.

Nova enotna vloga

Za otroke ki ste jih prvič vpisali v vrtec ste morali oddati vlogo 15 dni pred 1. septembrom. Po starem sistemu bi jo zato da bi se vam znižano plačilo upoštevalo tudi v naslednjem letu morali oddati do 15. novembra. Vendar pa bo s 1. januarjem 2012 začel veljati nov zakon po katerem morate vlogo oddati 30 dni pred začetkom veljave torej po 1. 12. 2011. Vloga je dostopna na spletni strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve po 20. novembru pa bo na voljo tudi v knjigarnah.

Ste zavezanec za dohodnino in ne boste uveljavljali znižanega plačila?

Staršem ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v RS bo vrtec izstavil račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Če niste zavezanec za dohodnino …

… boste morali plačati polno ceno programa v katerega je vključen vaš otrok.

Ste rejnik?

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca saj ceno programa v katerega je vključen otrok krije občina v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.
 
Vir: 24ur.com

 

 

Objavljeno v: Podjetniške novice